दाक् लु घाट रे Santali Story

दाक् लु घाट रे Santali Story दाक् लु घाट रे Santali Story :- एन हिलोक् बेला जाँहान का़मी बाङ ताहें कान ते नाम तेको सेद् दाणा बाड़ा इञ सेन लेना। सेन कातेञ ञेल केदेया नामारेन साँ़जली बिटी पुतूल दो मिद्टा़ङ चिठी साब् कातेय दुड़ूब् हा़पी आकानाय। कुली गोद् केदेया़ञ चेद् चिठी काना साँ़जली? चेदाक् एम […]

दाक् लु घाट रे Santali Story Read More »