Santali Wish Shayari

Santali Wish Shayari

Santali Wish Shayari 1.Horko Meta Ma Hi Hello Madam So Sweet my Darling Injdunj Meta Ma Sanginj Sagun Pera Aam Lagin GOOD MORNING. 2.Asad Hende Rimil Jhipir Jhipir Jadi Lohod Tamay Kaso Sadi Umul Sari Kamanj Riday Chatom Chadi Sajaw Redom injej Dulari Good Night 3.Nesoh nawa serma redo agu miyanj ale odah Dulad miyanj […]

Santali Wish Shayari Read More ยป