santali Muhaware

Santali Muhaware संताली मुहावरे

Santali Muhaware संताली मुहावरे 1.संताली मुहावरे – आब् काय संताली में अर्थ – बापला काय / Bapla Kay Santali Muhaware संताली मुहावरे 2.संताली मुहावरे – आराक सादोम कामसाव संताली में अर्थ – ओड़ाक् लोक् / Orak Lok 3.संताली मुहावरे – आराक दा़हड़ी संताली में अर्थ – सिपा़ही / Sipahe 4.संताली मुहावरे – आराक पोंड बेंगेत […]

Santali Muhaware संताली मुहावरे Read More »